TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Maslak Mah. Aos 55. Sk. 42 Maslak A Blok No: 2 İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul mukim Emükellef Teknoloji Anonim Şirketi (Şirket” veya “e-Mükellef”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 1. Topladığımız Kişisel Verileriniz ve Toplama Amaçlarımız

Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir.

Şirketimiz;sizlere sunduğu ürün ve hizmetlere yönelik pazarlama süreçlerini yürütebilmek, size özel imkanları duyurabilmek ve tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına sizlerle iletişime geçmek amacıyla kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi toplamaktadır. Şirketimiz, bu amaçla kişisel verilerinizi toplayabilmek için açık rızanıza ihtiyaç duymaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Şirketimiz, kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden veya e-posta, telefon veya SMS kanalları üzerinden otomatik olan yollarla toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi,

 • güvenli bir şekilde saklamak ve bilgi teknoloji hizmetleri almak amacıyla topluluk şirketlerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza ve
 • Elektronik Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahil olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlardaki yükümlülüklerimizi ve herhangi bir resmi kurumdan gelen talebi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere (örn. İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve anlaşmalı İYS iş ortağı)

aktarabilmekteyiz.

 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • KVK Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanızın bulunması.
 • KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca Şirketimizin meşru menfaatin bulunması.

Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden veya tarafınıza iletilen ticari elektronik iletide bulunan ret hakkı üzerinden her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde, işbu Aydınlatma Metni’nin b) bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda sizlerle iletişime geçmeyeceğiz.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yukarıda belirtilen adresimize yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.